The Digital Store

Voorwaarden website en producten

Spread the love

This document is in Dutch for the English version go to www.imanawa.com.

Life Improvement Audio Tools Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden (“Overeenkomst” )

Deze Overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 10 november 2021 .

Lees deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden (“Overeenkomst”, “Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig door, voordat u gebruik maakt van https://www.avamco.nl (“onze Website”) die wordt beheerd door Imanawa ( “ons” , “wij ” , of “onze” ) en producten of informatie aangeboden op onze Website. Deze Overeenkomst bepaalt de juridisch bindende voorwaarden voor uw gebruik van onze Website op https://www.avamco.nl en producten en informatie verkregen via onze Website.

Door het gebruik van onze Website, op enige wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bezoeken van of surfen op onze Website of bij te dragen aan de inhoud van onze Website of door de aankoop van producten op onze Website of het downloaden van producten of informatie van onze Website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

Termen die beginnen met een hoofdletter in deze Overeenkomst.

Termen, tenzij anders gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt aangegeven in de sectie Definities hieronder . Deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden, samen met ons privacy beleid, een mobiele licentieovereenkomst en andere gepubliceerde richtlijnen binnen onze Website, de “Algemene voorwaarden”, vormen tezamen de volledige en enige Overeenkomst tussen u en Imanawa en vervangen alle andere overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot onze Website en de onderwerpen hierin. Wij kunnen onze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste exemplaren van onze Algemene Voorwaarden zal worden geplaatst op onze Website en u dient van alle Algemene Voorwaarden kennis te nemen, voorafgaand aan het gebruik van onze Website. Nadat eventuele herzieningen van onze Algemene Voorwaarden zijn geplaatst, gaat u akkoord met dergelijke wijzigingen en u wordt geacht gebonden te zijn aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Daarom is het belangrijk voor u om periodiek onze Algemene Voorwaarden te raadplegen, om na te gaan of u nog met de voorwaarden kunt instemmen.

Door het gebruik van onze Website en/of gekochte of anderszins verkregen producten van onze Website, gaat u ermee akkoord om volledig te voldoen aan onze Algemene Voorwaarden en bent u gebonden aan onze Algemene Voorwaarden. Gelieve de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te beoordelen. Indien u niet akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden maak dan op geen enkele wijze gebruik van onze Website en koop of download geen producten die op onze Website worden aangeboden. Als u onze Website al hebt geopend en niet akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, dient u onmiddellijk het gebruik van onze Website te staken.

De laatste update van onze Algemene Voorwaarden en onze Gebruiksvoorwaarden werd geplaatst op 10 november 2021.

Definities.

De termen “ons” of “wij” of “ons ” verwijzen naar Imanawa, de eigenaar van de Website.

Een “Bezoeker” is iemand die alleen maar surft onze Website, maar heeft zich niet als Lid geregistreerd.

Een “Lid” is een persoon die zich heeft geregistreerd bij ons om onze Service te gebruiken.

Onze “Service” staat voor de collectieve functies en mogelijkheden zoals aangeboden via onze Website aan onze leden en gebruikers van onze Website.

Een “Gebruiker” is een collectieve identificatie die verwijst naar ofwel een Bezoeker of een geregistreerd Lid.

Alle teksten, informatie, afbeeldingen, audio, video en data aangeboden via onze Website zijn gezamenlijk bekend als onze “Content”.

Naleving van de wet.

U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en regelingen met betrekking tot uw gebruik van onze Website. Imanawa behoudt zich het recht voor om klachten of gemelde overtredingen van onze Algemene Voorwaarden te onderzoeken en elke actie te ondernemen die we geschikt achten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het annuleren van uw Lid -account, het melden van vermoedelijke illegale activiteiten aan wetshandhavers , toezichthouders of andere derden en het overdragen van alle informatie die nodig of wenselijk is, aan dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, gepost materiaal, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan ​​door ons privacy beleid.

Intellectuele Eigendom.

Onze Website en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van Imanawa en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten.

Onze Website kan onze service-merken of handelsmerken evenals die van onze filialen of andere ondernemingen bevatten, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo’s. Uw gebruik van onze Website verleent u geen enkel recht of licentie om dergelijke diensten, merken of handelsmerken te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende service, auteur, merk of eigenaar van het handelsmerk. Onze Website wordt ook beschermd door internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, her distribueren, gebruik of publicatie door u van een deel van onze Website is strikt verboden. Uw gebruik van onze Website geeft u geen enkel eigendomsrecht van welke aard dan ook op onze Website of onderdelen daarvan.

Over het gebruik van de op onze Website aangeboden producten.

Een persoon die de behandeling ontvangt van een gediplomeerd arts of erkend therapeut, dient deze therapeut over het gebruik van een product aangeboden op onze Website te raadplegen. Bij twijfel, moet een potentiële Gebruiker van een product aangeboden op onze Website, altijd advies inwinnen van een erkend therapeut.

Waarschuwing.

Luister NIET naar onze opnames tijdens of binnen 30 minuten voorafgaand aan het werk  met machines of voertuigen, of 30 minuten voorafgaand aan het ondernemen van acties waardoor de luisteraar of derden in gevaar kunnen komen of schade kunnen ondervinden. Bepaalde opnames kunnen de luisteraar ontspannen, suf of slaperig maken of in meditatieve toestand brengen, afhankelijk van de gebruikte frequenties.

Vrijwaring/Disclaimer.

De informatie en producten op onze Website zijn bedoeld om van nut te zijn voor de Gebruiker van onze Website. De informatie en producten, aangeboden op onze Website zijn niet bedoeld als aanbeveling, diagnose of behandeling bij ziekten of andere lichamelijke of geestelijke ongemakken.  De eigenaar en of auteurs van onze Website schrijven geen remedies voor aan en zijn niet verantwoordelijk voor diegenen die zichzelf willen behandelen.
De informatie op onze Website over de aangeboden producten of de werking van deze producten wordt verkregen door middel van (literatuur) onderzoek en persoonlijke ervaringen die werden gedeeld door individuele gebruikers van een product. Resultaten ervaren door individuele gebruikers variëren en zijn nooit voorspelbaar.

De informatie op onze Website is uitsluitend bestemd voor volwassenen ter vermaak en om te assisteren bij motivatie, ontspanning en experimenteren. Het veranderen van stemmingen, hersengolf frequenties en het gebruik van subliminale of hypnotische suggesties voor zelfverbetering of motivatie moeten niet worden geprobeerd door iemand onder de achttien jaar zonder uitdrukkelijke begeleiding van een arts Psychiatrie en onder ouderlijk toezicht. De maker van de opnames geeft geen enkele garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de voordelen of resultaten die kunnen worden behaald als gevolg van de informatie op onze Website en/of het gebruik van producten en documenten geleverd en/of ter beschikking gesteld door en op onze Website. Subliminale boodschappen zijn niet bedoeld in enige vorm of op enige wijze, professionele gezondheidszorg van welke aard dan ook te vervangen. Geen enkele specifieke lichamelijke, geestelijke of medische effecten van welke aard dan ook kunnen worden geclaimd als ​​gevolg van het gebruik van subliminale boodschappen en opnames zoals vermeld op onze Website en/of het gebruik van producten en documenten geleverd en / of ter beschikking gesteld via onze Website. Een persoon die de behandeling ontvangt van een gediplomeerd arts of erkend therapeut dient deze therapeut over het gebruik van een product aangeboden op onze Website te raadplegen. Bij twijfel dient een potentiële Gebruiker van een product aangeboden op onze Website, altijd overleg te plegen met een erkend therapeut. In geen geval zal de producent van de opnames of haar distributeurs aansprakelijk zijn voor toeval, toevallige, speciale, rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik, misbruik of defect van de opnames, instructies of handleiding.

Beëindiging van de toegang tot onze Website.

Wij kunnen u de toegang tot onze Website ontzeggen en de toegang beëindigen, zonder opgaaf van reden of voorafgaande kennisgeving, hetgeen kan leiden tot de verbeurdverklaring en vernietiging van uw gegevens. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard beëindiging moeten overleven zullen de beëindiging overleven, inclusief, zonder beperking, eigendomsvoorzieningen, afwijzing van garantie, schadevergoeding en beperkingen van de aansprakelijkheid.

Links naar andere sites.

Onze Website kan links naar sites van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Imanawa bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Het linken naar deze websites van derden houdt niet in dat wij een band hebben met dergelijke websites of dat wij die websites op welke wijze dan ook ondersteunen. Het plaatsen van links binnen onze Website vormt geen goedkeuring, bevestiging, garantie of aanbeveling van dergelijke websites van derden. Imanawa heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van derde partij websites of diensten, u heeft toegang tot dergelijke websites van derden op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Wij raden u sterk aan de algemene voorwaarden en het privacy beleid te raadplegen van derden sites die u bezoekt.

Algemene Voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden worden behandeld alsof die zijn en worden uitgevoerd in Nederland en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland ongeacht beginselen van conflicterend recht. Daarnaast gaat u akkoord met de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Ieder gevolg van een door u uitgevoerde actie met betrekking tot onze Website of producten verkregen via onze Website, moet zijn vastgelegd en aangemeld binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan en vastgesteld ​​of zal voorgoed zijn opgeheven en verjaard. Mocht een deel van onze Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar worden geacht, dan zal dat deel worden getoetst aan de toepasselijke wetgeving en zullen de overige delen van onze Algemene Voorwaarden onverminderd volledig van kracht blijven. In de mate dat de Inhoud in onze Website conflicten in zich houdt of inconsistent is met onze Algemene Voorwaarden, zullen onze Algemene Voorwaarden voorrang hebben. Ons onvermogen om alle bepalingen van onze Algemene Voorwaarden af te dwingen wordt niet geacht een verklaring van afstand te zijn van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een dergelijke bepaling af te dwingen. De rechten van Imanawa onder onze Algemene Voorwaarden zullen na de beëindiging van onze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Toepasselijk recht.

Deze Overeenkomst (en eventuele nadere regels van beleid of richtlijnen opgenomen door verwijzing) worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder evenwel rekening te houden met principes van wetsconflicten.

Wijzigingen van deze Overeenkomst.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van de bijgewerkte Algemene Voorwaarden op onze Website. Uw voortgezet gebruik van onze Website na dergelijke wijzigingen betekent uw aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.

Controleer deze Overeenkomst regelmatig op aanpassingen. Indien u niet akkoord gaat met de Overeenkomst of wijzigingen in deze Overeenkomst, maak dan geen gebruik meer van de toegang tot onze Website of stop direct met het gebruik van onze Website.

Winkelwagen
  • Je winkelwagen is leeg.